REKONŠTRUKCIE STRIECh

Zabezpečíme Vám montáž novej strechy, zrekonštrujeme Vašu starú strechu. Bezpečná likvidácia azbestu a zabezpečenie odvozu.

ZÁKLADNÝ PRVOK STAVBY

Kvalitná strecha

Dlhú životnosť stavby zabezpečí kvalitná strecha, ktorá chráni budovu pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi. Realizujem šikmé alebo ploché strechy s rôznym sklonom. Rekonštrukcie striech robíme na základe vopred dohodnutej ceny a prác. Je veľmi dôležité pre aký typ strechy sa rozhodnete, ovplyvní to náklady na stavbu či rekonštrukciu, ale aj kvalitu bývania a náklady na vykurovanie.

 

Rekonštrukcie striech - Solar Profi

Zabezpečujeme:

Strechám rozumieme a venujeme sa im niekoľko rokov a preto pre Vás zabezpečíme kompletné práce na kľúč.

  • montáž plechových krytín
  • montáž pálenej krytiny
  • zhotovenie krovu
  • montáž odkvapového systému
  • montáž solárnych panelov
  • montáž strešných okien
  • demontáž, odvoz a likvidácie azbestu

 

STAROSTI S AZBESTOM?

Demontáž, odvoz a likvidácia azbestu

Vlastníte dom s eternitovou (azbestovou) strechou? Postaráme sa o bezpečné a zákonné odstránenie. Dodržiavame normov stanovené pracovné postupy a pracujemu s predpísanými ochrannými pomôckami. Zamedzíme uvoľnenie azbestových vlákien do ovzdušia. Zabezpečíme bezpečné zabalenie azbestu do špeciálnych vriec a následne odvezieme na likvidáciu na skládku nebezpečných odpadov. Na záver Vám bude vystavené potvrdenie o legálnom zlikvidovaní.

 

Translate »